سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
حسادت و تملّق روا نیست، جز درجستجوی دانش . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]