سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
قدرت حاکمان پاسبانان خداست در زمین او . [نهج البلاغه]