سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
دانش، حرز (نگهدارنده) است . [امام علی علیه السلام]